ذاكرة

صورة رقم القطعة وصف مخزون يشتري
NXH5104UK/A1Z

NXH5104UK/A1Z

NXP Semiconductors

IC EEPROM 4MBIT SPI 13WLCSP

في الأوراق المالية: ١٩٬٩٣٨

$6.52000

PCF85102C-2P/03,11

PCF85102C-2P/03,11

NXP Semiconductors

IC EEPROM 2KBIT I2C 100KHZ 8DIP

في الأوراق المالية: ٨٬٩١٣

$0.00000

PCF8582C-2T/03,118

PCF8582C-2T/03,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 2KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٩٬٧٣١

$0.00000

PCF85102C-2T/03:11

PCF85102C-2T/03:11

NXP Semiconductors

IC EEPROM 2KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ١٬٠٨٣

$0.00000

PCF8594C-2T/02,112

PCF8594C-2T/02,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 4KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٢٬٠٤٨

$0.00000

PCF8582C-2P/03,112

PCF8582C-2P/03,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 2KBIT I2C 100KHZ 8DIP

في الأوراق المالية: ٢٬٠٥٣

$0.00000

PCF8598C-2T/02,112

PCF8598C-2T/02,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٢٬١٩٨

$0.00000

MR2A16ATS35C

MR2A16ATS35C

NXP Semiconductors

IC RAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II

في الأوراق المالية: ٢٬٩٣٢

$0.00000

PCA8581CT/6,112

PCA8581CT/6,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 1KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٣٬٢٤٩

$0.00000

PCA24S08D/DG,118

PCA24S08D/DG,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 400KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٤٬٦٥٩

$0.00000

PCA24S08DP,118

PCA24S08DP,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 8TSSOP

في الأوراق المالية: ٤٬٨٦٧

$0.00000

PCA24S08D,118

PCA24S08D,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 400KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٤٬٩٩٥

$0.00000

PCF85116-3T/01,118

PCF85116-3T/01,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 16KBIT I2C 400KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٥٬١٢٣

$0.00000

MR2A16ATS35CR

MR2A16ATS35CR

NXP Semiconductors

IC RAM 4MBIT PARALLEL 44TSOP II

في الأوراق المالية: ٥٬٢١٧

$0.00000

PCF85116-3T/01,112

PCF85116-3T/01,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 16KBIT I2C 400KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٥٬٩٢٢

$0.00000

PCF85116-3P/01,112

PCF85116-3P/01,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 16KBIT I2C 400KHZ 8DIP

في الأوراق المالية: ٥٬٩٩٠

$0.00000

PCF8570T/F5,512

PCF8570T/F5,512

NXP Semiconductors

IC SRAM 2KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٥٬٩٩٧

$0.00000

PCA8581P/F6,112

PCA8581P/F6,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 1KBIT I2C 100KHZ 8DIP

في الأوراق المالية: ٦٬٠٢٥

$0.00000

PCF8598C-2T/02,118

PCF8598C-2T/02,118

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 100KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٦٬٦٠٧

$0.00000

PCA24S08D,112

PCA24S08D,112

NXP Semiconductors

IC EEPROM 8KBIT I2C 400KHZ 8SO

في الأوراق المالية: ٦٬٧١٣

$0.00000

Top